cookie_privacy OK

BUSINESS ROOM

ຂະໜາດຫ້ອງ: 45ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່ພິເສດ ມີທັງຫ້ອງອະນຸຍາດສູບຢາ/ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ 

ປະກອບມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼູຫຼາແບບຄົບວົງຈອນ ພ້ອມກັບພື້ນທີ່ພິເສດທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ. ຫ້ອງພັກປະກອບມີໂຊຟາຜ້າກຳມະຫຍີ່ທີ່ຫຼູຫຼາ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີພື້ນທີ່ໃນການພັກຜ່ອນ ແລະ ເພີດເພີນໄປກັບສິ່ງທີດີທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງປະກອບດ້ວຍຫ້ອງແຕ່ງໂຕທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຫ້ອງອາບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຝັກບົວແບບສາຍຝົນ. ນອກຈາກນີ້, ແຂກທີ່ເຂົ້າພັກທີ່ຫ້ອງ Business ຍັງໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Executive Club Lounge ສຸດພິເສດຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 40 ນິ້ວ  
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ຊຸດໂຊຟາ