cookie_privacy OK

ດື່ມຊາຍາມບ່າຍທີ່ ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌

from Jul 19 - Dec 31 2019

ມີຄວາມສຸກກັບການດື່ມຊາທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ພ້ອມທັງ ສະປາກກຼິ້ງ ວາຍ ທີ່ ເອເລີແຟນ ເລົ້າ ນັບແຕ່ 14:00 ຫາ 17:00 ໂມງທຸກມື້.

• 190.000 LAK++ ກີບ ຕໍ່ເຊັດ.

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ  +856-21-908888 ຫຼື ອີເມວ fb.vientiane@ihg.com.

 

ຊ່ອງທາງໂຊຊ່ຽວມີເດີຍ:

• Facebook: facebook.com/crowneplazavientiane.

• Instagram and Twitter: @CrownePlazaVTE.

• Line: @CrownePlazaVTE.