cookie_privacy OK

3 Merchants

ຄືກັນກັບພາສາ ແລະ ສິນລະປະຂອງຕົນເອງ ອາຫານຂອງອິນໂດຈີນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນຕາມເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ແຕ່ທັງໝົດນີ້ແມ່ນມາຈາກການທີ່ ພໍ່ຄົວຂອງພວກເຮົາທີ່ໃສ່ໃຈໃນການຄັດເລືອກ ສ່ວນປະສົມທີ່ສົດໃໝ່ ແລະ ລົດຊາດທີ່ດີເລີດ.

ຢູ່ທີ່ຫ້ອງອາຫານ 3 Merchants ລົດຊາດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາມາລວມໄວ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວ ດັ່ງນັ້ນທີມງານພໍ່ຄົວທີ່ຊ່ຽວຊານປະຈຳຫ້ອງອາຫານ 3 Merchants ຂໍເຊີນທ່ານຮ່ວມເດີນທາງສຳຜັດກັບທຳນຽມການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອາຫານຈາກ ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ໄທ, ມຽນມ້າ ແລະ ມາເລເຊຍ ເຮັດໃຫ້ອາຫານແຕ່ລະຈານມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຕົບແຕ່ງໃນສະໄຕລ໌ໂຄໂລນຽວຂອງທາງຮ້ານ.

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການອາຫານທ່ຽງ ແລະ ອາຫານແລງເປັນປະຈໍາທຸກມື້ ພ້ອມກັບການເລືອກສັນເຫຼົ້າວາຍຊັ້ນເລີດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫ້ອງອາຫານ 3 Merchants ຂໍມອບປະສົບການແຫ່ງການຮັບປະທານອາຫານທີ່ຫຼູຫຼາ, ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍປະຫວັດສາດອັນອຸດົມຮັ່ງມີຂອງອິນໂດຈີນ.

ເວລາບໍລິການອາຫານທ່ຽງ 11:30 – 14:30 ໂມງ
ເວລາບໍລິການອາຫານແລງ 17:30 – 22:00 ໂມງ

Opening soon.